ERYPOR

Živá atenuovaná vakcína proti červienke ošípaných

zloženie
1 dávka obsahuje:
Erysipelothrix rhusiopathiae attenuatum (phyl. VR-2)
min. 4-6 x 106,0 CFU- max. 5 x 109,0 CFU
cieľový druh Ošípané od veku 8 týždňov a hmotnosti 15 kg.
indikácia Ochrana. Aktívna imunizácia ošípaných proti červienke.
kontraindikácie Neočkujú sa zvieratá choré a podozrivé z ochorenia. Sedem dní pred a po aplikácii vakcíny sa nesmú podávať antibiotiká.
dávka a spôsob podania
2 ml pri subkutánnej aplikácii.
0,2 ml pri intra dermálnej aplikácii koncentrovanej vakcíny.
vakcinačná schéma
Ošípané určené na výkrm :
vakcinácia vo veku 8 – 9 týždňov (15-20 kg živej hmotnosti). Vakcína poskytuje imunitu po celú dobu výkrmu.
Ošípané určené pre chov:
1. vakcinácia vo veku 8-9 týždňov (15-20kg živej hmotnosti)
2. vakcinácia vo veku 5-6 mesiacov
3. ďalšie vakcinácie každých 6 mesiacov 
Imunita nastupuje o 8-10 dní po vakcinácii a trvá 6-8 mesiacov
 
Pri hromadných aplikáciách je možné vakcínu podať intradermálne bezihlovým aplikátorom. V tomto prípade je nutné použiť na aplikáciu vakcínu 8-10 x koncentrovanú. Dva lyofilizáty expedované ako 40 dávkové sa rozpustia v jednom 20 ml balení Riedidla E a aplikuje sa v dávke 0,2 ml na báze ucha.   
   
nežiadúce účinky Aktivácia latentných a chronických infekcií očkovaním nie je vylúčená. V ojedinelých prípadoch môže v rozmedzí 3 – 5 dní po vakcinácii nastať prechodné mierne zvýšenie teploty a mierne zníženie príjmu krmiva.
ochranná lehota Bez ochrannej lehoty.
veľkosť balenia
Lyofilizovaná vakcína: 1 x 10 dávok, 1 x 20 dávok a 1 x 40 dávok
Riedidlo E: 1 x 20 ml , 1 x 40 ml a 1 x 80 ml
doba použiteľnosti 1 rok. Nariedenú vakcínu spotrebovať do 3 hodín.
spôsob uchovávania Pri teplote 2 až 8°C, chrániť pred svetlom. Nezmrazovať. 
krajina registrácie Slovenská republika.

Specyficzne kody

5 innych produktów w tej samej kategorii: