PLEUROGAL

Inaktivivaná adsorbátová vakcína proti aktinobacilovej pleuropneumónii a pasterelóze prasiat.

zloženie
1 ml vakcíny obsahuje: 
Kmene Actinobacillus pleuropneumoniae produkujúce toxíny Apx I, Apx II a Apx III:
Actinobacillus pleuropneumoniae sérotyp 2, inaktivovaný   ≥1 RPU (*)
Actinobacillus pleuropneumoniae sérotyp 9, inaktivovaný   ≥1 RPU (*)
Pasteurella multocida sérotyp D, inaktivovaný    ≥1 RPU (*)                
 
(*) Relative Potency Unit ; RPU= titer protilátok u králikov po očkovaní referenčnou šaržou, ktorá vyhovela v čelendžnom teste účinnosti na cieľovom druhu ( prasatá)
cieľový druh Ošípané .
indikácia Aktívna imunizácia prasiat proti aktinobacilovej pleuropneumónii a pasterelóze.
kontraindikácie Neočkujú sa zvieratá choré a podozrivé z ochorenia.
dávka a spôsob podania 2 ml
  Intramuskulárne hlboko do krčnej svaloviny.
vakcinačná schéma

Gravídne prasnice
Gravídne prasnice sa vakcinujú v dobe gravidity 2x v intervale 10 až 14 dní tak, aby druhá vakcinácia bola vykonaná najneskôr 14 dní pred oprasením. Prasničky zaradené do chovu sa vakcinujú dvakrát.

Odstavčatá
Odstavčatá sa vakcinujú vo veku 7 – 8 týždňov , druhá vakcinácia sa vykonáva  14 – 21 dní po prvom očkovaní .

nežiadúce účinky Žiadne.
ochranná lehota Bez ochrannej lehoty.
veľkosť balenia Liekovky s obsahom  100 ml alebo 500 ml vakcíny.
doba použiteľnosti
Doba použiteľnosti veterinárneho prípravku v neporušenom obale: 24 mesiacov
Doba použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín.
spôsob uchovávania
Uchovavajte a prepravujte chladené (+2 až +8°C).
Chrániť pred svetlom a mrazom.
krajina registrácie Česká republika, Ruská federácia.

 

Specyficzne kody

5 innych produktów w tej samej kategorii: