RESPIPHARM

Inaktivovaná adsorbátová vakcína proti aktinobacilovej pleuropneumónii

zloženie

1 dávka 2ml vakcíny obsahuje :

Kmene Actinobacillus pleuropneumoniae produkujúce toxíny Apx I, Apx II a Apx III:

Actinobacillus pleuropneumoniae sérotyp 2 inaktivovaný .............min. 4,8 log2(*)

Actinobacillus pleuropneumoniae sérotyp 9 inaktivovaný .............min. 5,2 log2(*)

Actinobacillus pleuropneumoniae sérotyp 11 inaktivovaný .............min. 4,9 log2(*)

 (*) priemerný titer aglutinačných protilátok po vakcinácii králikov

lieková forma Injekčná suspenzia.
cieľový druh Ošípaná.
indikácia                     

Na aktívnu imunizáciu prasníc a odstavčiat od veku 6 týždňov proti aktinobacilovej pleuropneumónii. Aktívna imunizácia prasníc poskytuje pasívnu ochranu potomstvu počas prvých týždňov života.          

Nástup imunity: 14 dní po poslednej aplikácii.  

Trvanie imunity: 6 mesiacov.

kontraindikácie Nepoužívať u zvierat chorých a podozrivých z ochorenia.
dávkovanie a spôsob podania Intramuskulárne hlboko do krčného svalu.
vakcinačná schéma

Gravidné prasnice: 

Vakcinácia:

- prvá injekcia 4-5 týždňov pred očakávaným pôrodom

- druhá injekcia najneskôr 2 týždne pred očakávaným pôrodom

Revakcinácia: jedna dávka 2-3 týždne pred každým pôrodom.                                                          

Vakcinačná dávka: 3 ml                               

Odstavčatá:  

Prvá aplikácia: vo veku 6-8 týždňov           

Revakcinácia: po 14-21 dňoch                             

Vakcinačná dávka: 2 ml

predávkovanie

Žiadne nežiadúce účinky iné ako sú uvedené v bode 4.6. neboli pozorovnané po aplikácii dvojnásobnej dávky vakcíny.
nežiadúce účinky Žiadne.
ochranná lehota 0 dní.
veľkosť balenia       100 ml , 500 ml
doba použiteľnosti 2 roky.
spôsob uchovávania Uchovávať a prepravovať pri teplote 2 až 8°C. Chrániť pred svetlom. Nezmrazovať.
   
krajina registrácie Slovenská republika 

Specyficzne kody

5 innych produktów w tej samej kategorii: