BRONCHIPHARM

Živá lyofilizovaná vakcína proti infekčnej bronchitíde hydiny.

zloženie
Jedna dávka obsahuje:
Virus infekčnej bronchitídy hydiny,živý, kmeň H 120      103 - 104,5 EID50
cieľový druh Kura domáce.
indikácia
Aktívna imunizácia hydiny proti vírusu infekčnej bronchitídy.
Nástup imunity: 21 dní po vakcinácii.
kontraindikácie Nevakcinovať zvieratá choré a podozrivé z ochorenia.
cesta a spôsob podania
Vakcína sa aplikuje individuálne alebo hromadne.
Vakcína môže byť použitá od 14. dňa života.
dávkovanie
Individuálna aplikácia:
Pri individuálnej intranazálnej alebo intrakonjunktiválnej aplikácii je dávka vakcíny na vakcináciu jedného zvieraťa 0,1 ml, čiže na vakcináciu 100 kusov kurčiat sa liekovka s obsahom 100 vakcinačných dávok rozpustí v 10 ml čerstvej pitnej vody neobsahujúcej žiadne prísady dezinfekčných alebo čistiacich prostriedkov, prednostne bez obsahu chloridov a kovových iónov.
Pri intranazálnej vakcinácii sa vakcínovanému kurčaťu prstom uzavrie jedna nosová dierka a vakcína sa aplikuje do druhej nosovej dierky. Pri intrakonjunktiválnej vakcinácii sa vakcína aplikuje do spojivkového vaku. Počas vakcinácie sa sleduje prijatie celej vakcinačnej dávky vakcínovaným jedincom.
Hromadná aplikácia v napájacej vode:
Vakcína sa rozpúšťa tesne pred použitím v takom objeme vody aký vakcínovaná hydina spotrebuje v priebehu 1 až 2 hodín.
Hromadná aplikácia- orálne (v pitnej vode):
Pri hromadnej perorálnej aplikácii sa lyofilizovaná vakcína rozpúšťa tesne pred použitím v chladnej čerstvej vode neobsahujúcej žiadne prísady dezinfekčných alebo čistiacich prostriedkov, prednostne bez obsahu chloridov a kovových iónov. S cieľom ochrániť vakcinačný vírus sa do pitnej vody pridáva sušené odtučnené mlieko v množstve 4 gramy na liter pitnej vody. Vakcína sa rozpúšťa v takom objeme pitnej vody, aké vakcínovaná hydina spotrebuje v priebehu 1 hodiny. Približný objem možno určiť zo vzťahu: na vakcináciu 1000 kusov jednodňových kurčiat je potrebný jeden liter pitnej vody, na vakcináciu 1000 kusov sedemdňových kurčiat je potrebných sedem litrov pitnej vody, na vakcináciu 1000 kusov štrnásťdňových kurčiat je potrebných 14 litorv vody a pod. Pre 1000 kusov zvierat vo veku 40 a viac dní sa vakcína rozpúšťa v 40 litroch pitnej vody. Pred samotnou vakcináciou sa zvieratám na približne dve hodiny odoberie napájacia voda.
Pitná voda s vakcínou sa predkladá v dostatočnom počte napájačiek a chráni pred priamym slnečným žiarením.
Hromadná aplikácia- inhalačnou metódou
Na vakcináciu zvierat rozprašovačom sa liekovka s obsahom 1000 dávok rozpustí v 200 až 300 ml vody bez antiseptík a dezinfekčných látok.
Pri zahmlení vytvorenom menšími kvapkami vírus preniká hlbšie do respiračného traktu, čo môže spôsobiť zvýšený výskyt respiračných problémov uvedených v bode 4.6. Preto u veľmi mladých zvierat by sprejová vakcinácia by mala byť vykonaná tak, aby nedošlo k hlbokej penetrácii kvapiek do respiračného traktu. 
U starších zvierat môže byž použité prejové zahmlenie s menšími kvapkami. 
upozornenie Voda na rozpúšťanie vakcíny nesmie obsahovať prísady dezinfekčných alebo čistiacich prostriedkov, prednostne bez obsahu chloridov a kovových iónov. S cieľom ochrániť vakcinačný vírus sa do pitnej vody pridáva sušené odtučnené mlieko v množstve 0,4 % (4 gramy na liter pitnej vody).
nežiadúce účinky Po vakcinácii sa môže prejaviť slabý kašeľ a mierne respiratórne problémy, ktoré vymiznú do 7 až 10 dní po vakcinácii.
ochranná lehota Bez ochranných lehôt.
veľkosť balenia 1 x 100, 1 x 500, 1 x 1000, 1 x 2000 a 1 x 5000 dávok.
doba použiteľnosti
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 1 rok
Čas použiteľnosti po zriedení alebo rekonštitúcii lieku podľa návodu: do 1 hodiny. 
spôsob uchovávania Skladovať pri teplote +2 až +8°C. Chrániť pred svetlom.
krajina registrácie Slovenská republika.

Specyficzne kody

7 innych produktów w tej samej kategorii: