AVIPHARM ND

Živá lyofilizovaná vakcína proti pseudomoru hydiny.

zloženie
Jedna dávka obsahuje :
Vírus pseudomoru hydiny, živý, kmeň La Sota   min. 106,0 EID50; max. 107,0 EID50 *
cieľový druh Kurčatá (od 7.dňa života)
indikácia
Aktívna imunizácia kurčiat proti pseudomoru hydiny.
Nástup imunity: 14 dní po vakcinácii
Trvanie imunity: minimálne 41 dní po vakcinácii
kontraindikácie Nevakcinovať zvieratá choré a podozrivé z ochorenia.
cesta a spôsob podania Vakcína sa aplikuje individuálne- okulárne/ intranazálne alebo hromadne v pitnej vode alebo inhalačnou metódou.
dávkovanie

Vakcína sa aplikuje individuálne alebo hromadne. Vakcína je odporúčaná pre zvieratá od 7. dňa života.

Individuálna aplikácia - okulárne / intranazálne

Objem vakcíny na vakcináciu jedného kurčaťa je 0,1 ml , čiže na vakcináciu 100 kusov kurčiat sa liekovka s obsahom 100 vakcinačných dávok rozpúšťa v 10 ml vody neobsahujúcej žiadne prísady dezinfekčných alebo čistiacich prostriedkov, prednostne bez obsahu chloridov a kovových iónov.Pri aplikácii vo forme nosných kvapiek sa vakcinovanému kurčaťu prstom uzavrie jedna nosová dierka a vakcína sa aplikuje do druhej dierky. Pri aplikácii vo forme očných kvapiek sa vakcína aplikuje do spojivkového vaku. Počas vakcinácie sa sleduje prijatie celej vakcinačnej dávky vakcínovaným jedincom.  

Hromadná aplikácia-  v pitnej  vode

Pri hromadnej perorálnej aplikácii sa lyofilizovaná vakcína rozpúšťa tesne pred použitím v chladnej čerstvej pitnej vode neobsahujúcej žiadne prísady dezinfekčných alebo čistiacich prostriedkov, prednostne bez obsahu chloridov a kovových iónov. S cieľom ochrániť vakcinačný vírus sa do pitnej vody pridáva sušené odtučnené mlieko v množstve 0,4 % (4 gramy na liter pitnej vody). Vakcína sa rozpúšťa v takom objeme pitnej vody, aké vakcínovaná hydina spotrebuje v priebehu 1 až 2 hodín; približný objem možno určiť zo vzťahu : na vakcináciu 1000 kusov sedemdňových kurčiat je potrebných sedem litrov pitnej vody, na vakcináciu 1000 kusov desaťdňových kurčiat je potrebných 10 litrov vody, na vakcináciu 1000  kusov 28-dňových kurčiat je potrebných 28 litrov vody a pod. Na vakcináciu 1000 kusov zvierat vo veku 40 a viac dní sa vakcína rozpúšťa v minimálne 40 litroch pitnej vody. Pred podaním vakcíny sa zvieratám na približne dve hodiny odoberie pitná voda.

Pitná voda s vakcínou sa predkladá v dostatočnom počte napájačiek a chráni pred prístupom priameho slnečného žiarenia.

 

Hromadná aplikácia-  inhalačnou metódou

Na vakcináciu zvierat vo veku 7 až 21 dní sa použije polovica vakcinačnej dávky : na vakcináciu 1000 zvierat sa liekovka s obsahom 1000 dávok rozpustí v 400 ml vody a sprayom sa aplikuje 200 ml rozpustenej vakcíny. 

Na vakcináciu starších zvierat sa použije celá vakcinačná dávka : na vakcináciu 1000 zvierat sa liekovka s obsahom 1000 dávok rozpustí v 500 ml vody a aplikuje sa rozprašovačom.

upozornenie Pri inhalačnom spôsobe aplikácie sa odporúča, aby pracovník používal ochranné okuliare a masku.
nežiadúce účinky Žiadne. Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené vtejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.
ochranná lehota 0 dní.
veľkosť balenia 1x 100, 1x 500, 1 x 1000, 1 x 2000 a 1 x 5000 vakcinačných dávok.
čas použiteľnosti
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 12 mesiacov.
Čas použiteľnosti po zriedení alebo rekonštitúcii lieku podľa návodu: Spotrebovať do 2 hodín.
spôsob uchovávania V tme a suchu pri teplote 2- 8°C. Nezmrazovať.
krajina registrácie Slovenská republika.

Specyficzne kody

7 innych produktów w tej samej kategorii: