BURSIPHARM

Živá lyofilizovaná vakcína proti infekčnej bursitíde hydiny.

zloženie
Jedna vakcinačná dávka obsahuje :
Virus infekčnej burzitídy hydiny, živý (kmeň 2512) min. 103,0 - max 105,2TCID50 * 
* 50% infekčná dávka pre tkanivové kultúry 

cieľový druh Kurčatá (od 7. dňa života)
indikácia

Na aktívnu imunizáciu kurčiat proti infekčnej burzitíde hydiny za účelom redukcie mortality a klinických príznakov ochorenia.

Nástup imunity: Protilátky proti IBDV sa začínajú tvoriť približne 7-14 dní po vakcinácii. Imunita je plne vyvinutá do 21. dňa po vakcinácii.

Trvanie imunity: U brojlerov imunita pretrváva počas celého produkčného obdobia.   

kontraindikácie Nevakcinovať zvieratá choré a podozrivé z ochorenia.
   
cesta a spôsob podania
Individálna aplikácia - formou očných/nosných kvapiek .
Hromadná aplikácia - v pitnej vode alebo inhalačnou metódou.
dávkovanie

Vakcínu aplikovať individuálne alebo hromadne.

Rozpúšťanie vakcíny

Vakcínu rozpustiť v potrebnom objeme  pitnej vody a použiť najneskôr do dvoch hodín od rozpustenia lyofilizátu.

Individuálna aplikácia

Pri individuálnej aplikácii  vo forme očných/nosných kvapiek je dávka vakcíny na vakcináciu jedného zvieraťa 0,1 ml, čiže na vakcináciu 100 kusov kurčiat sa liekovka s obsahom 100 vakcinačných dávok rozpúšťa v 10 ml čerstvej pitnej vody neobsahujúcej žiadne prísady dezinfekčných alebo čistiacich prostriedkov, prednostne bez obsahu chloridov a kovových iónov. Pri aplikácii vo forme nosných kvapiek sa vakcinovanému kurčaťu prstom uzavrie jedna nosová dierka a vakcína sa aplikuje do druhej nosovej dierky. Pri aplikácii vo forme očných kvapiek sa vakcína aplikuje do spojivkového vaku. Počas vakcinácie sa sleduje prijatie celej vakcinačnej dávky vakcinovaným jedincom.

Hromadná aplikácia-  v pitnej vode

Pri hromadnej perorálnej aplikácii sa lyofilizovaná vakcína rozpúšťa tesne pred použitím v chladnej čerstvej pitnej vode neobsahujúcej žiadne prísady dezinfekčných alebo čistiacich prostriedkov, prednostne bez obsahu chloridov a kovových iónov. S cieľom ochrániť vakcinačný vírus sa do pitnej vody pridáva sušené odtučnené mlieko v množstve 0,4 % (4 gramy na liter pitnej vody). Vakcína sa rozpúšťa v takom objeme pitnej vody, aké hydina spotrebuje v priebehu 1 až 2 hodín. Približný objem možno určiť zo vzťahu: na vakcináciu 1000 kusov sedemdňových kurčiat je potrebných sedem litrov pitnej vody, na vakcináciu 1000 kusov desaťdňových kurčiat je potrebných 10 litrov vody, na vakcináciu 1000 kusov 28-dňových kurčiat je potrebných 28 litrov vody a pod. Na vakcináciu 1000 kusov zvierat vo veku 40 a viac dní sa vakcína rozpúšťa v 40 litroch pitnej vody. Pred podaním vakcíny sa zvieratám približne na dve hodiny  odoberie napájacia voda.

Pitná voda s vakcínou sa predkladá v dostatočnom počte napájačiek a chráni pred prístupom priameho slnečného žiarenia.      

Hromadná aplikácia -  inhalačnou metódou

Príklad na prípravu vakcíny pre 1000 kusov zvierat :

Na vakcináciu zvierat vo veku 7 až 21 dní sa liekovka s obsahom 1000 dávok rozpustí v 400 ml vody bez antiseptík a dezinfekčných látok a aplikuje sprayom.

Na vakcináciu starších zvierat sa liekovka s obsahom 1000 dávok rozpustí v 500 ml vody bez antiseptík a dezinfekčných látok a aplikuje sa rozprašovačom.

Kurčatá sa môžu vakcinovať od 7 dňa života. Deň podania prvej dávky sa vypočíta na základe stanovenia hladiny materských protilátok metódou ELISA. Revakcinácia sa vykonáva podľa zhodnotenia epizootologickej situácie zodpovedným veterinárnym lekárom.

   
poznámka Vakcinujú sa kurčatá od veku 7 dní.
nežiadúce účinky Výskyt nežiadúcich účinkov je veľmi zriedkavý.
ochranná lehota 0 dní.
veľkosť balenia 1 x 100 dávok, 1 x 500 dávok, 1 x 1000, 1 x 2000 a 1 x 5000 vakcinačných dávok .
čas použiteľnosti
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 24 mesiacov.
Čas použiteľnosti po rozpustení alebo rekonštitúcii lieku podľa návodu: do 2 hodín. 
spôsob uchovávania Uchovávať a prepravovať v tme a suchu pri teplote 2 - 8°C.
krajina registrácie Slovenská republika.

Specyficzne kody

7 innych produktów w tej samej kategorii: