ERYGAL P

Inaktivovaná olejová vakcína proti červienke a parvoviróze ošípaných.

zloženie
Jedna dávka 2 ml obsahuje:
Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum sérotyp 2     1 PD 100 *
Parvovirus suis enteritidis inactivatum                          min. 7 log2  ** 
 
* ochranná dávka pre 100% myší v čelendžnom pokuse 
** HI titer protilátok u myší 
cieľový druh Ošípaná, jedince staršie ako 8 týždňov.
indikácia Aktívna imunizácia zdravých ošípaných proti červienke a parvoviróze.
kontraindikácie Neočkujú sa zvieratá s klinickými príznakmi ochorenia, prasnice 2 týždne pred a 4 týždne po pôrode a ošípané do 8 týždňov veku.
dávka a spôsob podania Vakcinačná dávka je 2 ml. Vakcína sa aplikuje intramuskulárne do svaloviny krku alebo subkutánne. 
vakcinačná schéma
Ošípané určené na výkrm:
Vakcína sa aplikuje od veku 8 týždňov. Podľa epizootologickej situácie je možná revakcinácia za 2- 4 týždne. Vakcína zabezpečuje imunitu po celú dobu výkrmu.
Ošípané určené pre chov:
Prvá vakcinácia od veku 8 týždňov, ďalšie vakcinácie každých 6 mesiacov.
Kance:
Prvá vakcinácia minimálne 3 týždne pred pripustením. Na udržanie imunity je nutná revakcinácia každých 6 mesiacov.
nežiadúce účinky Aktivácia latentných a chronických infekcií očkovaním nie je vylúčená. V ojedinelých prípadoch môže sa objaviť lokálna reakcia v mieste vpichu, ktorá vymizne do 2-3 týždňov a po vakcinácii môže nastať prechodné mierne zvýšenie teploty a zníženie príjmu krmiva.
ochranná lehota Bez ochrannej lehoty.
veľkosť balenia 20 ml, 50 ml, 100 ml
doba použiteľnosti 1 rok od dátumu výroby.
spôsob uchovávania Pri teplote +2 až +8 °C, v tme a v suchu. Je dôležité zabrániť zamrznutiu vakcíny.
krajina registrácie Slovenská republika.

Špecifické referencie

Produkty v rovnakej kategórii: 5