Komplexná starostlivosť o zdravie Vašich zvierat

Ponuka doplnkových služieb spoločnosti PHARMAGAL-BIO s r.o.

V súvislosti s vývojom a výrobou vakcín ponúkame naším odberateľom a spolupracovníkom na ich požiadanie nasledovné služby:

  1. Výrobu autovakcín z mikroorganizmov, ktoré pôsobia vo Vašom chove a negatívne ovplyvňujú zdravotný stav zvierat a ekonomiku chovu.
  2. Zmluvnú výrobu produktov - antigénov a finálnych produktov v súlade so všetkými zásadami a požiadavkami správnej výrobnej praxe (GMP).
  3. Laboratórnu diagnostiku pomocou najmodernejších laboratórnych techník vrátane stanovenia citlivosti izolovaných bakteriálnych patogénov voči širokej škále antibiotík a sulfonamidov.
  4. Poradenstvo založené na výsledkoch analýz a bohatých skúseností s postupmi profylaxie úžitkových a hoby zvierat.