DIFTOVAC

Aktívna imunizácia holubov proti diftérii, za účelom zamedzenia klinických príznakov a lézií spojených s infekciou spôsobenou holubím pox vírusom.

zloženie

Jedna dávka vakcíny obsahuje:                                                   Živý pox vírus holubov, kmeň NJ   min. 104,0EID50; max. 106,0EID50*   * EID50 = 50% infekčná dávka pre vajcia

cieľový druh Holuby.
indikácia Aktívna imunizácia holubov proti diftérii, za účelom zamedzenia klinických príznakov a lézií spojených s infekciou spôsobenou holubím pox vírusom. 
kontraindikácie Nevakcinovať zvieratá choré a podozrivé z ochorenia.
dávka a spôsob podania

Vakcinačná dávka pre subkutánnu aplikáciu je 0,2 ml. Odporúča sa aplikovať do oblasti šije. 

Intrafolikulárna aplikácia:                                                   Liekovku s obsahom 50 dávok rozpustiť v 5 ml Riedidla D.  

Liekovku s obsahom 100 dávok rozpustiť v 10 ml Riedidla D.

Po vytrhnutí 10-15 perových folikulov na vnútornej strane stehna sa vakcína vtiera do obnažených folikulov. Vakcinačná dávka pre každé zviera je 0,1 ml. Vakcínu vtierať tak, aby nedošlo ku krvácaniu z obnažených perových folikulov, čo by mohlo viesť k silnej lokálnej reakcii. Aplikovať na čistú a suchú kožu. Nedezinfikovať kožu pred intrafolikulárnou aplikáciou.

Subkutánna aplikácia (odporúčaná):                                               Liekovku s obśahom 50 dávok rozpustiť v 10 ml Riedidla D             Liekovku s obsahom 100 dávok rozpustiž v 20 ml Riedidla D           Vakcinačná dávka pre subkutánnu aplikáciu je 0,2 ml. Odporúča sa aplikovať do oblasti šije.       

vakcinačná schéma
Primovakcinácia: 1 dávka od 4 týždňov veku
Revakcinácia: v ohrozených chovoch: každých 9 mesiacov
                       v chovoch s nízkou pravdepodobnosťou vzniku         infekcie postačuje ročná revakcinácia.
   
nežiadúce účinky 

Nežiadúce účinky po subkutánnej aplikácii jednej dávky sú zriedkavé. Po intrafolikulárnej aplikácii jednej dávky sa v zriedkavých prípadoch môže vyskytnúť opuch folikulov s primerom viac ako 5 mm, bez exudácie. Opuch zmizne plynule do 9 dní.

Frekvencia výskytu nežiadúcich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:  

- veľmi časté (nežiadúce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 tich zvierat počas jednej liečby)

- časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 zvierat)                     - menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 zvierat)       - zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 zvierat)           - veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 zvierat, vrátane               ojedinelých hlásení)

ochranná lehota 0 dní.
veľkosť balenia

1 liekovka obsahujúca 50 dávok lyofilizítu a 1 liekovka obsahujúca 10 ml riedidla                                                                     1 liekovka obsahujúca 100 dávok lyofilizátu a 1 liekovka obsahujúca 20 ml riedidla

doba použiteľnosti

Lyofilizát: Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 15 mesiacov                                               Riedidlo D: Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 36 mesiacov                                                     Čas použiteľnosti po rekonštitúcii: 1 hodina

spôsob uchovávania Uchovávať a prepravovať v chlade (2°C- 8 °C). Chrániť pred mrazom, svetlom a priamym slnečnýcm svetlom. Je dôležité minimalizovať aj krátkodobé odchýlky od predpísanej teploty skladovania. 
krajina registrácie Slovenská republika, Česká republika

Specyficzne kody

5 innych produktów w tej samej kategorii: