ROTAGAL

Inaktivovaná vakcína na prevenciu neonatálnych hnačiek teliat.

zloženie
Rotavirus bovinum inactivatum kmeň. TM-91
2/3 vakcinačnej dávky stimuluje (u králikov) nárast ELISA titer protilátok ≥32,1*
Coronavirus bovinum inactivatum kmeň. C-197
2/3 vakcinačnej dávky stimuluje (u králikov) nárast ELISA titer protilátok ≥44,8*
Escherichia coli Adhezin F5 (K 99)
2/3 vakcinačnej dávky stimuluje (u králikov) nárast ELISA titer protilátok ≥39,7*
* vyjadrené percentom inhibície 
cieľový druh Hovädzi dobytok (gravidné kravy a jalovice) 
indikácia
Na aktívnu imunizáciu gravidných kráv a jalovíc s cieľom zabezpečiť teľatám pasívnu imunitu za účelom redukcie mortality, výskytu a intenzity hnačiek vyvolaných bovínnym rotavírusom, koronavírusom a enteropatogénnymi E.coli.  F5 (K99) a za účelom redukcie vylučovania rotavírusu a koronavírusu infikovanými teľatami. 
Nástup imunity: Pasívna imunita začína s kolostrálnou výživou.
Trvanie imunity: Teľatá kŕmené zozbieraným kolostrom sú chánené až do ukončenia kolostrálnej výživy. Bolo dokázané, že u cicajúcich teliat trvá chránenosť proti rotavírusu a koronavírusu najmenej do 7 dňa po narodení. V priebehu nasledujúcich 7 dní dochádza k postupnému odbúravaniu protilátok. 
kontraindikácie Nepoužívať u zvierat chorých a podozrivých  z ochorenia. 
dávka a spôsob podania 3 ml, intramuskulárne podľa nasledujúcej schémy:
vakcinačná schéma
Nevakcinované kravy:
primovakcinácia v 6.-.5.týždni pred očakávaným pôrodom
revakcinácia v 3. až 2. týždni pred očakávaným pôrodom
Vakcínované kravy:
Aplikovať jednu dávku počas každej gravidity medzi 6 až 3 týždňom pred očakávaným pôrodom.
nástup a trvanie imunity
Kolostálna výživa:
Chránenosť teliat závisí od prítomnosti kolostrálnych protilátok (od vakcinovaných matiek) v čreve počas prvých týždňov života, kým sa u teliat nevyvinie vlastná imunita.
Pre dosiahnutie maximálneho účinku vakcinácie je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem kolostra počas prvých 2-3 týždňov. Každé teľa musí prijať dostatočné množstvo kolostra počas prvých 6 hodín po narodení. Najvyšší obsah protilátok obsahuje kolostrum do 72 hodín po pôrode.
V stádach so zlou epizotologickou situáciou je vhodné zhromažďovať kolostrum od vakcinovaných matiek z prvých 6-8 pôdojov. V piebehu prvých dvoch týždňov života teľatá musia prijať 2,5 – 3,5 litra kolostra/mlieka na deň. Za účelom dosiahnutia maximálneho poklesu morbidity a zníženia intenzity hnačiek je nutné vakcinovať celé stádo kráv a zabezpečiť príjem kvalitného kolostra u všetkých narodených teliat.
nežiadúce účinky Príležitostne sa v mieste vpichu môže objaviť ľahký puch veľkosti max. 2 cm, ktorý sa v priebehu 14 dní resorbuje.
ochranná lehota 0 dní.
veľkosť balenia 15 ml (5 dávok), 90 ml (30 dávok), 240 ml (80 dávok), 450 ml (150 dávok).
doba použiteľnosti
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 24 mesiacov.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 10 hodín.
spôsob uchovávania Uchovávať a prepravovať pri teplote 2-8°C. Chrániť pred svetlom. Nezmrazovať
krajina registrácie Slovenská republika, Česká republika, Nový Zéland, Bulharsko

Specyficzne kody

3 innych produktów w tej samej kategorii: