SUIPAR

Úvod  /  Produkty  /  Ošípané  /  SUIPAR

SUIPAR

Inaktivovaná olejová vakcína proti parvoviróze ošípaných.
 

 

zloženie
Jedna dávka (2 ml) obsahuje:
Parvovirus enteritidis suis inac. min. 128 HAU
cieľový druh
Ošípané.
indikácia
Aktívna imunizácia prasiat proti parvoviróze.
kontraindikácie
Neočkujú sa zvieratá choré a podozrivé z ochorenia.
dávka a spôsob podania
2 ml, intramuskulárne, hlboko do krčnej svaloviny.
vakcinačná schéma
Primovakcinácia prasničiek pred prvým pripustením:
- dve dávky podané v intervale 14-21 dní, pričom druhá dávka musí byť podaná najneskôr 14 dní pred pripustením.
Prasnice po primovakcinácii:
- raz ročne, najneskôr 14 dní pred pripustením.
Prasnice nevakcínované:
- dve dávky podané v intervale 14-21 dní, pričom druhá dávka musí byť podaná najneskôr 14 dní pred pripustením.
Kance:
- dve dávky podané v intervale 21 dní, pričom druhá dávka musí byť podaná najneskôr 14 dní pred pripustením prasníc alebo pred odberom semena.
- kance už vakcinované vakcínou proti parvoviróze sa opakovane vakcinujú každých šesť mesaicov.
nežiadúce účinky
Liek nie je toxický a jeho aplikácia nevyvoláva nežiadúce lokálne ani systémové reakcie.
ochranná lehota
0 dní.
veľkosť balenia
20 ml, 50 ml, 100 ml.
doba použiteľnosti
1 rok.
spôsob uchovávania
Pri teplote 2 až 8°C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste.
krajina registrácie
Slovenská republika.