CASTOREX

Úvod  /  Produkty  /  Králiky  /  CASTOREX

CASTOREX

Fotografie

Inaktivovaná adsorbátová vakcína proti moru králikov

 

zloženie
1 dávka (0,5  ml) obsahuje:
Inaktivovaný vírus hemoragickej choroby králikov min 1 PD90.
cieľový druh
Králik.
indikácia
Na aktívnu imunizáciu králikov, na zabránenie mortality spôsobenej RHD vírusom.
nástup a trvanie imunity
Nástup imunity: 7 dní.
Dĺžka trvania imunity: 1 rok na základe terénnych údajov bez kontrolovanej čelenže.
kontraindikácie
Neočkujú sa zvieratá choré a podozrivé z ochorenia.
Neodporúča sa očkovať gravídne samice v poslednom týždni gravidity pre nebezpečenstvo porušenia plodov neopatrnou manipuláciou.
dávkovanie
Vakcinačná dávka pre všetky vekové kategórie je 0,5 ml. 
1 dávka 0,5 ml na králika sa aplikuje subkutánne, pričom sa odporúča lokalizovať miesto vpichu na laterálnu stranu hrudníka. 
vakcinačná schéma
Chovné králiky:
Prvá vakcínácia: 1 injekcia od veku 6 týždňov.
Revakcinácia: 1 injekcia každých 12 mesiacov.
Mäsové králiky: 
1 injekcia od veku 6 týždňov.
nežiadúce účinky
Žiadne.
ochranná lehota
Mäso 7 dní.
veľkosť balenia
10 x 1 dávka (10 x 0,5 ml), 20 dávok (10 ml) v jednej liekovke, 40 dávok (20 ml) v jednej liekovke
doba použiteľnosti
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 2 roky
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: Obsah liekovky musí byť spotrebovaný v priebehu 10 hodín alebo zneškodnený.
spôsob uchovávania
Uchovávať a prepravovať v chlade (2 -8°C). Chrániť pred mrazom.
krajina registrácie
Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Veľká Británia, Írsko, Francúzko, Cyprus, Malta, Bulharsko