Králiky

Úvod  /  Produkty  /  Králiky

CASTOMIX

Na aktívnu imunizáciu králikov za účelom zamedzenia klinických príznakov a mortality spôsobenej vírusom RHD a vírusom myxomatózy.

CASTOREX

Inaktivovaná adsorbátová vakcína proti moru králikov

PHARMAVAC MXT

Živá lyofilizovaná vakcína proti myxomatóze králikov.