PHARMAVAC PHA

Úvod  /  Produkty  /  Holuby  /  PHARMAVAC PHA

 Injekčná emulzia pre holuby.

  

zloženie

Jedna dávka 0,3 ml obsahuje:

 Účinné látky:

Paramyxovírus 1 holubí (PPMV1), inaktivovaný, kmeň 988M                      ≥ 6,9 log2 HI*

Herpesvírus 1 holubí (PHV1), inaktivovaný, kmeň V298/70                             ≥ 38,1 EU**

Adenovírus hydinový typ 8 (FAdV-8), inaktivovaný, kmeň M2/E                     ≥ 24,7 EU**

 * hemaglutinačnoinhibičné jednotky u kurčiat

** ELISA jednotky u kurčiat

cieľový druh Holub.
indikácia

Na aktívnu imunizáciu holubov od 4. týždňa života:

-        na redukciu mortality a frekvencie a závažnosti klinických príznakov spôsobených paramyxovírusom typu 1 (PMV1).

-        na redukciu závažnosti klinických príznakov, patologických lézií a vylučovania vírusu spôsobených herpesvírusom holubov (PHV1)

-        na redukciu závažnosti klinických príznakov a patologických lézií spôsobených adenovírusom (AdV) typ 7/E, 2/D, 3/D a 4/C patriacich do podskupiny I

 Nástup imunity: 3 týždne po vakcinácii

Trvanie imunity: 12 mesiacov po vakcinácii pre PMV1 zložku

                     5 mesiacov po vakcinácii pre PHV1 a AdV zložku

Trvanie imunity proti PHV1 a AdV bolo preukázané na základe bunkami sprostredkovanej imunity a sérologických údajov. 
kontraindikácie Nie sú.
dávka a spôsob podania

Jedna dávka: 0,3 ml

Aplikovať jednu dávku subkutánne v chrbtovej časti krku smerom k chvostu (nie k hlave) od 4. týždňa života.

Pred použitím a občas počas používania pretrepať.

Pred použitím vytemperovať vakcínu na izbovú teplotu.

Aplikovať za zvyčajných aseptických podmienok, použitím sterilných striekačiek a ihiel.

Použiť vhodne odstupňované injekčné striekačky, ktoré umožňujú aplikáciu presnej vakcinačnej dávky 0,3 ml.     

vakcinačná schéma
Primovakcinácia: 1 dávka od 4 týždňov veku
Revakcinácia: každých 12 mesiacov pre PMV1 zložku a
                       v chovoch  s výskytom PHV1 a AdV každých 5 mesiacov.
   
nežiadúce účinky 

Tvorba mierneho opuchu s priemerom do 1,0 cm v mieste vpichu, ktorý zmizne do 9 dní je častá.

 Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

-          veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat  )

-          časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)

-          menej časté ( u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)

-          zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)

-      veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených            zvierat,    vrátane ojedinelých hlásení). 

ochranná lehota 0 dní.
veľkosť balenia

1 liekovka s 50 dávkami (17,5 ml)

doba použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 8 hodín

spôsob uchovávania

Uchovávať v chladničke (2°C - 8°C).

Chrániť pred mrazom. Chrániť pred svetlom.

krajina registrácie Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko