Gołębie

Strona główna  /  Produkty  /  Gołębie

Columba

Stymulacja czynnej odporności gołębi przeciw zakażeniom wywołanym przez PPMV typ 1.

Poxovac

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla gołębi